Otwórz me oczy, o Panie

Otwórz me oczy, o Panie,
otwórz me oczy i serce.
||:Chcę widzieć Ciebie. :||

Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą miłość i moc,
gdy śpiewam „święty, święty, święty”.
||:Święty, święty, święty! :||x3
Chcę widzieć Ciebie.

D * fis * G * D     A h * G A * fis h * G A