Otwórz me oczy, o Panie

Otwórz me oczy, o Panie / D

Otwórz me oczy i serce / fis

Chcę widzieć Ciebie / G

Chcę widzieć Ciebie / D

Wywyższonego widzieć chcę  / A  h

Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały / G A

Okaż Swą miłość i moc / fis h

Gdy śpiewam

Święty, Święty, Święty / G

Święty, Święty, Święty / G

Chcę widzieć Ciebie / G A