Otwórz okna swego serca i patrz

wstęp a7 F9 C/Bb F9/G

Nana nana na…

C a7 C/Bb           F/G

Otwórz okna swego serca i patrz
Otwórz okna swego serca i czyń x2

F C   F C    FC   a7  G

Tak niewiele może ktoś chcieć
Tak niewiele możesz mu dać
Tak niewiele trzeba nam mieć,
By stać się jak Jezus x2

Otwórz okna swego serca i patrz
Otwórz okna swego serca i czyń x2

Tak niewiele może ktoś chcieć
Tak niewiele możesz mu dać
Tak niewiele trzeba nam mieć,
By stać się jak Jezus x2

Bo miłość to On

D  h  D/C  G/A