Otwórzcie drzwi Chrystusowi ,nie lękajcie (Hymn bł.Jana Pawła II

A  D           G             e  h  fis   G   e     A
Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się,
Fis                 h          A    D G   D      G   D
otwórzcie na oścież swe serca na Bożą miłość.

1. Świadku nadziei dla czekających na zbawienie
Pielgrzymie miłości na drogach świata.

h             G            D     A
7. W Matce Pana wskazałeś
D      G          A
nam przewodniczkę,
Fis       h             G     D
a w Jej wstawiennictwie
G     e    A
moc łaski.

8. Ojcze miłosierdzia,
Synu, nasz Odkupicielu,
Duchu Święty Miłości
Tobie Trójco chwała.