Pan z nieba

 

 

D             G     A           A     G

Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,

D             G         A             A G
oto się z Maryi dziś Jezus rodzi;

Cis                              D
łaski przynosi temu, kto prosi,

G                                 D
odpuszcza grzechy, daje pociechy;

Fis       G                     A     A     D
o Panie nasz święty, cud niepojęty!

Przystąpmy do Tego z swymi prośbami,
którego oczęta spłynęły łzami;
niech łaska, Boże, Twoja wspomoże,
zlituj się, Panie, oddal karanie
od nas grzesznych ludzi, gdy trąba wzbudzi!

Pamiętaj na dobroć! Co się to stało,
żeś przyjął z Maryi, Bóg, ludzkie ciało?
Panna nosiła, Panna powiła,
prości pasterze czcili Cię szczerze,
monarchy witali, gdy Cię poznali.

O Panie! Tyś z Ojca, Tyś światło z Boga,
ubogiś i Matka Twoja uboga
te czynią kroki Boskie wyroki,
aby stworzony człowiek korony
dostąpił przez Ciebie i mieszkał w niebie.