Panie Jezu (Jezu, Panie, Ty, którego miłujemy) U. Rogala

Panie Jezu – nuty

Panie Jezu – slajd

Jezu, Panie, Ty, którego miłujemy,         m.: U. Rogala

Zachowaj nas blisko siebie.

Jezu, Panie, Słowo Ojca, prowadź nas ku sobie.

  1. Słowo Boże narodzone z Maryi,

Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze,

Uwielbiamy Ciebie!

  1. Odblasku Ojca, Przedwieczna Mądrości

Światło oświecające człowieka

Uwielbiamy Ciebie!

  1. Chlebie Życia, Źródło Miłości, który dajesz Ducha bez miary

Uwielbiamy Ciebie!

  1. Dobry Pasterzu, cichy i pokornego serca,

Który pociągasz nas ku Tobie

Uwielbiamy Ciebie!

  1. Wydany za nasze grzechy, z sercem przebitym na krzyżu, złożony w grobie

Uwielbiamy Ciebie!

  1. Wskrzeszony z martwych, uwielbiony w chwale, który przyjdziesz nas szukać

Uwielbiamy Ciebie!

  1. O Miłosierny, nasze Życie i pokoju

Jezu Chryste Odkupicielu człowieka

Uwielbiamy Ciebie!