Panie nasz

Boże nasz, szukamy Cię

Zmieniaj nas zawsze

Panie nasz, pragniemy być jak Ty

Ty dajesz nam wolność

My biegniemy, by poznać Cię

My biegniemy, by zyskać życie swe x2

Panie nasz, potrzebujemy Cię,

Bo nie ma w nas siły

Boże nasz, szukamy Cię

Zmieniaj nas zawsze

Panie nasz, pragniemy być jak Ty

Ty dajesz nam wolność

My biegniemy, by poznać Cię

My biegniemy, by zyskać życie swe x2

My biegniemy do Ciebie Panie

My biegniemy, chcemy żyć naprawdę

My biegniemy, by poznać Cię

My biegniemy, by zyskać życie swe

My biegniemy, chcemy żyć naprawdę

My biegniemy, by zyskać życie swe

My biegniemy…