Po upadku człowieka grzesznego

1. Po upadku człowieka grzesznego
Użalił się Pan stworzenia swego,
Zesłał na świat Archanioła cnego.

2. Idź do Panny, imię Jej Maryja,
spraw poselstwo: Zdrowaś, łaski pełna,
Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa”.

3. Panna natenczas psałterz czytała,
gdy pozdrowienie to usłyszała,
na słowa się anielskie zdumiała.

4. Archanioł, widząc Pannę troskliwą,
jął Ją cieszyć mową łagodliwą:
Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą!”

5. Znalazłaś łaskę u Pana swego
Ty się masz stać Matką Syna Jego
Ta jest wola Boga wszechmocnego.