Podnieś mnie Jezu

d   C   a
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca /x2
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia  F  C a
Amen.    d  C  a  d