Pokładam w Panu ufność mą

Pokładam w Panu ufność mą – slajd

Pokładam w Panu ufność mą, a F a
zawsze ufam Jego słowu. G e a

 

Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, C G
racz wysłuchać Panie prośby mej, e a
nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, a C
usłysz modły i błagania. G e a

Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie,
któż przed gniewem Twym ostoi się,
lecz ufamy, że przebaczysz winy,
byśmy kornie Ci służyli.

Całą ufność mą pokładam w Panu,
dusza moja ufa Jego słowu,
tęskniej czeka dusza moja Pana,
niż jutrzenki nocne straże.

Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
niechaj Pana czeka Boży lud,
bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie