Pokorny, który przychodzisz

Pokorny, który przychodzisz
Dotknij niepokornego we mnie
Ty, który wszystko możesz
Zmieniaj moje serce.

Pokorny, który przychodzisz
Dotknij niepokornego we mnie
Przez swojego Ducha
przemieniaj moje serce

a e F E