Pomódl się Miriam

Pomódl się Miriam (Pobierz MP3)
Pomódl się Miriam,			D G
aby Twój Syn żył we mnie.		D G 
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.	D G 
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.	e A 
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.	e A 

Miriam, Tyś jest bramą do nieba,	D G 
moim niebem jest Twój Syn		D G 
Weź mnie, weź mnie do Swego łona,	e A 
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.	D G A7 D