Posłuchaj córko

Posłuchaj, córko, spójrz nakłoń ucha,
Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego Ojca.
Król pragnie Twego piękna,
On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon.