Powietrzem moim jest

 

Powietrzem moim jest (2x)  G C     solo
Obecność Twoja  święta w sercu mym.  D e C D
Powszednim chlebem mym (2x) G C
Twe żywe słowo dane mi dziś. D e C D

Ref. Bez Ciebie nie mogę już żyć… G D e C a D
Dla Ciebie me serce chce bić… G D e C a D

I. Powietrzem moim jest (2x)  G C        chór Obecność Twoja  święta w sercu mym.  D e C D
Powszednim chlebem mym (2x) G C
Twe żywe słowo dane mi dziś. D e C D

Ref. Bez Ciebie nie mogę już żyć… G D e C a D
Dla Ciebie me serce chce bić… G D e C a D x2  (podwyższona tonacja)