Poza Tobą Jezu

 

Poza Tobą Jezu ,nie ma dla mnie dobra   Ce7F a C F7+     UMU