Pozdrawiam Ciebie, Matko moja

 

Pozdrawiam Ciebie, Matko moja,
Postawę Twoją dziękczynienia
I nie wiem, jak pokazać światu, ile jest dróg jego zbawienia.
Sam Ojciec wybrał sobie Ciebie,
Abyś świadczyła światu o Nim,
Chcę świadkiem być Jego imienia,
Do Ciebie ręce więc podnoszę.

Ref. Maryjo, naucz mnie nadziei,
Maryjo, naucz mnie miłości,
Ucz wyśpiewywać Bogu Ojcu
Hymn uwielbienia i radości.

2.Ty znasz poczucie zrozumienia,
Co znaczy przyjaźń w chwili trudnej,
Daj poznać ludzi pełnych Boga,
Cieszyć się wciąż ich obecnością.
Tyś wzorem wiernej służebnicy
Gotowej oddać Panu wszystko,
Ja uczniem Twoim pragnę zostać
I żyć tam kiedyś Ciebie blisko.