Pragniemy Ciebie

Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona (m.Piotr Pałka)
Przez żar słoneczny spragniona jest deszczu,

By ją nasycił i plonem obdarzył

Nowego życia.Nowego życia.

Szukamy Ciebie, jak łania dążąca

Do chłodnej wody przejrzystych strumieni,

By się napoić i siły odzyskać

Na dalszą drogę.Na dalszą drogę.

Czekamy, Panie, na Twe narodzenie,

Jak nocne straże na świt oczekują;

Łakniemy Ciebie, jak człowiek zgłodniały

Pożąda chleba.

Baranku Boży, posłany przez Ojca,

Byś swoją śmiercią odkupił grzeszników,

Nie zwlekaj dłużej, lecz przyjdź i zamieszkaj

W człowieczych sercach.

Nadziejo świata i Nowe Przymierze,

Emmanuelu odwiecznej miłości,

Niech Tobie z Ojcem i Duchem płomiennym

Rozbrzmiewa chwała. Amen.