Przemień serce me

Przemień serce me, uczyń szczerym je. D fis e7 G A D
Przemień serce me, pragnę być jak Ty h7 fis7 e7 G A D
Tyś jest garncarzem, jam gliną jest, Fis h e7 A7 D
Skrusz mnie ukształtuj, o to modlę się. Fis h E A E A