Przybądź Duchu święty, spuść z niebiosów wzięty

Przybądź Duchu Święty,- Spuść z niebiosów wzięty,

Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich, Przyjdź Światłości sumień.

O najmilszy z Gości – słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie. –W pracy Tyś  ochłodą

W skwarze żywą wodą – w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza, – Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze! – Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia? – Jeno cierń i nędza.

Obmyj, co nie święte, – Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde, – Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, – w Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary. Daj zasługę  męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa. – Daj szczęście bez miary. – Amen. Alleluja.