Przyjdź Duchu Święty i rozpal w nas płomień

 

d                     G          d
1.Przyjdź Duchu Święty i rozpal w nas
A           F       B          d          G

płomieńTwojej miłości i Bożej bojaźni.
d              G              d               C
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w
B                 C  d
naszych sumieniach.
2. Naucz nas Duchu wypełniać Twą wolę
Zawsze Ci służyć w pokornym oddaniu.
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.
3. Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.
4. Ojcu, Synowi i Tobie Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi.
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej.