Przyjdź Duchu Święty

2 października, 2023
 

Przyjdź Duchu Święty C G
Napełnij me serce miłością d a a G
Ulecz mnie skruchą obdarz nadzieją C G C d a G
Twoją napełnij mądrością C F G C