Przyjdź Duchu Święty,przyjdź Duchu Kościoła

2 października, 2023
 

Przyjdź Duchu Święty   e
Przyjdź Duchu Kościoła   D
Przyjdź do Oblubienicy   a  C
Przyjdź wołamy Cię!     G D