Przyjdź Duchu Święy,napełnij me serce miłością

2 października, 2023

(nuty pdf)

D                 A

Przyjdź Duchu Święty

e             G         A
napełnij me serce miłością

D              A D
ulecz mnie skruchą

e          h A
obdarz nadzieją

D         G         A   D
Swoją napełnij mądrością