Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce miłością

Przyjdź Duchu Święty napełnij – nuty

Przyjdź Duchu Święty napełnij – slajd

D                 A

Przyjdź Duchu Święty

e             G         A
napełnij me serce miłością

D              A D
ulecz mnie skruchą

e          h A
obdarz nadzieją

D         G         A   D
Swoją napełnij mądrością