Przyjdź Jezu,przyjdź!

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś               E A
Do naszych serc, do naszych dni / x2         cis H

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie    A cis A cis
Bo nadszedł czas, by cały świat poznał Cię.      A cis H

Tyś Królem jest / x2 wołamy przyjdź / x2          A cis A H