Przyjdź światłości serc

 

Przyjdź , przyjdź światłości serc
E cis fis H7
Przyjdź i zamieszkaj w nas przeniknij nas fis H7 E cis
Przyjdź i napełnij zdrojem swoich łask
fis H7 E cis
Przyjdź Duchu święty przyjdź.
Fis h7 E A E