Przyjdź Synu Człowieczy

a   d    E   a
Przyjdź , Synu Człowieczy
Przyjdź, Panie Jezu!
Przyjdź , Sługo ubogich,
Przyjdź, Panie Jezu!
F  a F  E
Duch Święty mówi przyjdź!
Ten, kto słucha , niech mówi przyjdź!