Przyjdź z pokłonem ludu Boży

Przyjdź z pokłonem ludu Boży
Przyjdź ze śpiewem ludu święty
Sław Jezusa swego Zbawcę
Wspaniałego Króla chwały