Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary

 

Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary

Pobłogosław wino to i chleb

Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy

Przyjmij w darze dobry Boże nasz. / bis

 

Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem

Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią

Uczysz mnie codziennie mądrości swoim Słowem

Żebym wreszcie poznał miłość Twą. / bis