Przyjmij Panie nasze dary

D                     e A D x2

Przyjmij Panie nasze dary,
które tutaj przynosimy.

D                   G   A     D
Przyjmij Panie nas samych

e                   G         A
Gdy się tutaj gromadzimy.

Przynosimy chleb i wino,
By się Ciałem i Krwią stały.
Przyjmij Panie nasze serca,
Ulecz wszystkie nasze rany.

Przyjmij Panie naszą słabość,
Natchnij mocą swego Ducha.
Odnów Panie w nas miłość,
Niechaj zawsze Cię kochamy.