Przyjmijcie to, kim jesteście

Przyjmijcie to, kim jesteście – nuty

Przyjmijcie to, kim jesteście – slajd

Przyjmijcie to, kim jesteście i stańcie się Tym, którego przyjmujecie.

Przyjmijcie to, kim jesteście i stańcie się Tym, którego przyjmujecie.

 

  1. Nic się przed Tobą nie ukryje Święty Duchu,

Znasz całą prawdę o ranie mego serca.

Bądź ogniem, który wypali wszystko, co we mnie Bogu jest niemiłe, aby przemienić to w ofiarę uwielbienia.

 

  1. Każdy mój oddech objawia Twoją skrytą obecność.

Bez Twojej łaski nie chcę żyć już ani jednej chwili dłużej.

Bądź Obłokiem, który ocieni moje życie,

Aby słowo mogło we mnie stać się ciałem.

 

  1. Na ołtarzu złożyłem dary chleba i wina,

A wraz z nimi ofiarowałem moją wolę.

Bądź Rosą, która je ożywi jak woda zeschłą ziemię,

Aby stały się Ciałem i Krwią Bożego Syna.

 

  1. Ciało Pana jest lekarstwem przeciwko śmiertelnej chorobie,

Dlatego rozkoszuję się Jego słodyczą.

Bądź Mocą, która nas rozproszonych zjednoczy,

Abyśmy się stali jednym Ciałem Chrystusa, Pana.