Przykazanie nowe daję wam

Przykazanie nowe daję wam – nuty

Przykazanie nowe daję wam – slajd

Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali!

1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów,
a miłości bym nie miał
stałbym się jak miedź brzęcząca,
albo cymbał brzmiący!

2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę
I wiarę taką, iżbym góry przenosił,
Lecz miłości bym nie miał,
Byłbym niczym.

3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
A ciało swoje wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał,
Nic mi nie pomoże.

4. Miłość jest cierpliwa,
Miłość jest łaskawa.
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku.

5. Miłość nie unosi się pychą,
Ale jest pokorna.
Miłość nie szuka swego,
Gniewem sie nie unosi.

6. Miłość nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz współweseli się z prawdą.
Miłość wszystko znosi i przetrzyma.

7. Miłość nigdy nie ustaje,
Zniknie to, co jest tylko cząstkowe.
Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość,
Z nich zaś największa jest miłość!