Przywróć mi życie

Przywróć mi życie,Boże mój i Królu,
pomny na swoje miłosierdzie. Powiedz: Wstań!,
a wstanę i życiem swym oddam Ci cześć i chwałę.