Przywróć mi życie

Przywróć mi życie,Boże mój i Królu,

pomny na swoje miłosierdzie.Powiedz:Wstań!,

a wstanę i życiem swym oddam Ci cześć i chwałę.