Psalm 148 – Alleluja! Niech zabrzmi Panu (WMU)

Psalm 148 Alleluja – nuty

Psalm 148 Alleluja – slajd

 

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja – a G F e a

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach    –   a G a

Na wysokościach cześć niech oddadzą  –    G C G a

Wielbijcie Pana duchy niebieskie  –  F G E a

Wielbijcie Pana Jego zastępy –  a e a

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja – a G F e a

2. Słońce księżycu, wielbijcie Pana    –   a G a

Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana  –    G C G a

Niebiosa niebios, wielbijcie Pana  –  F G E a

Wody podniebne wielbijcie Pana –  a e a

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja – a G F e a

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana    –   a G a

Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko  –    G C G a

Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe  –  F G E a

Niechaj na wieki brzmi Jego chwała-  a e a

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja – a G F e a

4. On daje siłę swemu ludowi    –   a G a

Z prochu podnosi swoich przyjaciół  –    G C G a

Jest Bogiem bliskim dla Izraela  –  F G E a

Swoich wybranych on sam umacnia-  a e a

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja – a G F e a

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu co stwarza    –   a G a

Jego Synowi który jest Panem  –    G C G a

Duchowi który w nas zamieszkuje  –  F G E a

Przez wszystkie wieki wieków! Amen!-  a e a

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja – a G F e a