Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – nuty

Radośnie Panu hymn śpiewajmy – slajd

Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja!
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja!

1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja!
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja!

2. Wychwalajcie Pana, Aniołowie Pańscy, Alleluja!
Wychwalajcie Pana, zastępy anielskie, Alleluja!

3. Wychwalajcie Pana, słońce i księżycu, Alleluja!
Wychwalajcie Pana, wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja!

4. Wychwalajcie Pana, cztery pory roku, Alleluja!
Wychwalajcie Pana, pogody i słoty, Alleluja!

5. Wychwalajcie Pana, rzeki, oceany, Alleluja!
Wychwalajcie Pana, pagórki i góry, Alleluja!

6. Wychwalajcie Pana, rośliny, zwierzęta, Alleluja!
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, Alleluja!

7. Wychwalajcie Pana, ludzie sprawiedliwi, Alleluja!
Wychwalajcie Pana, pokorni i święci, Alleluja!

8. Wychwalajcie Pana, kapłani Kościoła, Alleluja!
Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, Alleluja!

9. Wychwalajcie Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja!
Wychwalajcie Pana, Stwórcę nieba i ziemi, Alleluja!

10. Wychwalajmy Pana, który rządzi światem, Alleluja!
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, Alleluja!