Równajcie drogę

2 października, 2023

Równajcie drogę przed Tym, co cwałuje na chmurze

Imię Jego Pan i radujcie się w Nim

Radujcie się przed Panem x2