Równajcie drogę

Równajcie drogę przed Tym, co cwałuje na chmurze

Imię Jego Pan i radujcie się w Nim

Radujcie się przed Panem x2