Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan

Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan (Pobierz MP3)

Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan x2   d C G F C
Będę błogosławił  Pana po wieczne czasy,        a G C
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.    d C G
Dusza moja chlubi się Panem,                        a G C
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.        d C G

Wysławiajcie razem ze mną  Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego,
a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry.
Szczęśliwy człowiek,
który znajduje w Nim ucieczkę.