Skosztujcie

Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.    d C G F C

1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,    a G C
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.    d C G
Dusza moja chlubi się Panem,            a G C
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.    d C G

2. Wysławiajcie razem ze mną Pana,        a G C
wspólnie wywyższajmy Jego imię.        d C G
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał    a G C
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.        d C G

3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,    a G C
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.        d C G
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał        a G C
i uwolnił od wszelkiego ucisku.            d C G

4. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych    a G C
aby ich ocalić.                    d C G
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry.     a G C
Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.    d C G