Słowa Twych ust

2 października, 2023

G C G
a D7 G (D7)
G C G
a D7 G
G C G
a D7 G
G C G
a D7 G
G C G
a D7 G (D7)
Słowa, Słowa Twych ust
Są pokarmem dla duszy mej!
Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa
– jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana, które trwa na wieki
– jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu
– jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe
– jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana, to jest miecz Ducha – jest pokarmem …
Słowo Pana jest żywe i skuteczne – jest pokarmem …
Słowo Pana jest jak miecz obosieczny – jest pokarmem …
Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę – jest pokarmem …

Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie – jest pokarmem …
W Twoich ustach, sercu abyś je wypełnił – jest pokarmem …
Słowo Pana jest dla serca ukojeniem – jest pokarmem …
Słowo Pana pokrzepia strudzonego – jest pokarmem …

Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie – jest pokarmem …
Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia – jest pokarmem …
Wypełnij na ziemi Swoje Słowo – jest pokarmem …
W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo! – jest pokarmem …