Spotkał mnie dziś Pan

Spotkał mnie dziś Pan

i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę

śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go

za to, że trzyma nas ręką swą.