Spuśćcie nam na ziemskie niwy

Spuśćcie nam na ziemskie niwy

Zbawcę z niebios obłoki,

Świat prze grzechy nieszczęśliwy

Wołał w nocy głębokiej,

Gdy wśród przekleństwa od Boga

Czart panował, śmierć i trwoga,

A ciężkie przewinienia

Zamkły bramy zbawienia.