Stwórz o mój Boże

(d               g)x2    g                 A7
Stwórz o mój Boże, we mnie serce czyste
d        g          A7
i odnów we mnie moc ducha.

d
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
d                                                                 C
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
C                                            Bb
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
Bb                                                                A7
I oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.