Stworzycielu gwiazd świecących

1. Stworzycielu gwiazd świecących
Wieczne światło nas wierzących,
Zbawicielu wszystkich ludzi,
Niech Cię głos pokorny wzbudzi.

2. Ty żałując świata wszego,
Śmiertelnie zachorzałego
Przyniosłeś lekarstwo drogie,
Leczyć grzesznym rany srogie.

3. Już się miał świat ku zmrokowi,
gdyś rówien Oblubieńcowi,
wyszedł, jako zdrój z krynicy,
z Matki, Przeczystej Dziewicy.

4. Prosim, Panie litościwy,
przyszły Sędzio sprawiedliwy,
broń nas, dokąd czas jest tego,
od szatana zdradliwego.

5. Chwała Ojcu Przedwiecznemu
i Synowi Mu równemu,
i z Duchem Świętym społecznie,
niechaj nie ustanie wiecznie.