Święty Pan Bóg Zastępów

A e D A  D A A fis
Święty, święty ( 3x)
Pan Bóg Zastępów
Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą
D A
Święty, święty    (2x )

2.Dobry Ojcze, dobry Ojcze
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem
Dobry Ojcze
Dziś wznosimy …
3.Drogi Jezu, drogi Jezu
Swoją krwią nas odkupiłeś
drogi Jezu
Dziś wznosimy…
4.Duchu Święty, Duchu Święty
Przyjdź, napełnij nas na nowo
Duchu Święty
Dziś wznosimy…