Święty Święty, Święty

2 października, 2023

Święty, Święty, Święty
A A/Gis fis D E – x2
A cis D E A E7
A cis D E A