Święty (TGD)

 

Jesteś Święty, Święty, Święty
Klękamy u Twych stóp
Jesteś Święty, Święty, Święty
Nasz Bóg

Wielkie i groźne jest Imię Twoje
ziemia drży (ziemia drży)
Kiedy zasiadasz na Swoim Tronie (jesteś królem, wielkim królem)
Jakże potężny jak sprawiedliwy jesteś Ty (jesteś Ty)
Królu wszechświata bądź wywyższony

Jesteś Święty, Święty, Święty
Klękamy u Twych stóp
Jesteś Święty, Święty, Święty
Nasz Bóg

Jesteś Królem (jesteś królem)
Wielkim Królem (wielkim królem)
Klęka Niebo (klęka Niebo)
Ziemia drży

Oddajemy pokłon Tobie
Święty, Święty, Święty

Jesteś Królem
Wielkim Królem
Klęka Niebo
Ziemia drży

Oddajemy pokłon Tobie
Święty, Święty, Święty

Jesteś Święty, Święty, Święty
Klękamy u Twych stóp (Klękamy przed Tobą)
Jesteś Święty, Święty, Święty
Nasz Bóg