Święty, Święty, Święty – chwyty

Święty, Święty, Święty    D A D

Pan Bóg zastępów   D A
pełne są niebiosa D A D
i ziemia chwały Twojej D A
hosanna, hosanna  Fis h A/cis D
na wysokości x2 D A / A D

Błogosławiony,     h A
który idzie w imię pańskie x2 h Fis

Hosanna, hosanna na wysokości x2 Fis h A D

 

Święty, Święty, Święty
A A/Gis fis D E – x2
A cis D E A E7
A cis D E A