Tchnij moc

  a   e
Tchnij moc, tchnij moc,
a         e
Tchnij miłość, tchnij miłość
C7   H7  e
I przenikaj życie me.

a          e7
1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć,
e7
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć
A              e
I z całej siły swej oddaję Ci cześć,
C7  H7  e
O, Panie mój.

2. Tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie me:
Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę,
Bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę,
I z całej siły swej uwielbić Cię chcę,
O Panie mój.

3. Tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie me,
II: Bo całym sercem chcę odnaleźć Twą twarz,
Bo każdą myślą chcę odnaleźć Twą twarz,
I z całej siły chcę odnaleźć Twą twarz,
O Panie mój.:II O Panie mój, Panie mój.