Ten,który słowem stwarza niebiosa

 

Ref. Ten, który słowem
stwarza niebiosa
swojego Syna zesłał nam.

1. Wielbi dusza moja Pana
i raduje sie duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie
swojej służebnicy,
Oto bowiem błogosławić mnie
będą wszystkie pokolenia.

2. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie,
nad tymi, którzy sie go boją.
3. Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.

4. Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

5. Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

d a
g A
d a B a d

d a B
g
B A
d
a B
g
B A