To co odkrywacie w chlebie

To co odkrywacie – nuty

To co odkrywacie – slajd

To, co odkrywacie w chlebie, zostało zawieszone na krzyżu,
to, co jest w kielichu, wypłynęło z Jego boku.

 1. Chleb, który widzicie na ołtarzu,
  poświęcony słowem Bożym jest Ciałem Pana.
  Chrystus ofiarował nam swoje Ciało i Krew swoją,
  którą wylał na krzyżu, by nas oczyścić z grzechu.
 2. Przyjmujcie i spożywajcie Najświętsze Ciało,
  bo w nim stajecie się członkami Chrystusa.
  Przyjmujcie i pijcie Krew Przenajdroższą,
  bo ona w Chrystusie nas jednoczy.
 3. Gdy spożywacie Ciało i Krew Chrystusa,
  zmieniają się one w was i was przemieniają.
  Jeśli trwacie w miłości i pokoju,
  stajecie się Ciałem Chrystusa.
 4. Przyjmując Ciało Chrystusa odpowiadacie: Amen,
  składając wasze życie na stole Pańskim.
  Bądźcie więc prawdziwymi członkami w Chrystusie,
  aby prawdziwe było wasze: Amen.